Najprostszą drogą do oszczędności producentów hal namiotowych często staje się kupno i wykorzystywanie materiałów nieposiadających koniecznych atestów. Wiąże się z tym ryzyko niższej trwałości i wad fizycznych materiału. Hala wykonana z materiałów bez atestu może być mniej trwała, a nawet mniej stabilna niż konstrukcja bazująca jedynie na atestowanych produktach. Z niższą trwałością hal wiąże się ich krótsza gwarancja, oferowana przez producenta, a także zwiększone prawdopodobieństwo zaistnienia trudności w momencie odbioru hali, wiążące się z niewiadomym lub wątpliwym pochodzeniem materiałów konstrukcyjnych.