GENERALNE WYKONAWSTWO PROJEKTY BUDOWLANE

Naszym Inwestorom, oferujemy dwa podstawowe poziomy realizacji hal:

  • dostawa i montaż hali, wraz z niezbędną dokumentacją, obejmującą projekt budowlany i wykonawczy w zakresie konstrukcji i obudowy hali oraz projekt budowlany w zakresie posadowienia hali (projekt fundamentów);
  • dostawa i montaż hali, wraz z niezbędną dokumentacją oraz wykonanie prac ziemnych, fundamentowych i posadzki przemysłowej, wraz z projektami wykonawczymi fundamentów i posadzki.

Jako doświadczony Generalny Wykonawca hal stalowych, bierzemy zawsze pełną odpowiedzialność za przebieg budowy, oferując kompleksową obsługę. Uczestniczymy w inwestycji od momentu powstania koncepcji obiektu, poprzez prace projektowe i uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych, aż po budowę i przekazanie obiektu do użytkowania. Poniżej wymieniony został zakres usług, wchodzący w system generalnego wykonawstwa obsługi inwestycji w obiekty przemysłowe.

KONCEPCJA

Już po pierwszym spotkaniu ustalamy z Inwestorem priorytety oraz podstawowe parametry techniczne przyszłej inwestycji. Na tej podstawie opracowujemy wstępne koncepcje zagospodarowania terenu oraz rozmieszczenie funkcjonalne pomieszczeń.

FORMALNOŚCI

Posiadając wieloletnie doświadczenie w obsłudze administracyjnej, pomagamy naszym Inwestorom uzyskać dokumenty niezbędne do budowy m.in.: pozwolenia budowlane i warunki techniczne.

PROJEKT BUDOWLANY

GAJ-STAL posiada własny dział projektowy. Dzięki temu już na etapie projektowania, zapewniamy najwyższej jakości obsługę. Opracowujemy pełnobranżowy projekt budowlany, uwzględniający projekt architektury, konstrukcji, instalacji, dróg, jak również technologii.

PRACE ZIEMNE

Dzięki zebranemu przez lata doświadczeniu jesteśmy w stanie bezbłędnie dopasować fundamenty do istniejącej sytuacji gruntowej i wodnej, dając gwarancję stabilności konstrukcji nawet w niekorzystnych warunkach geologicznych.

PRACE MONTAŻOWE

Doświadczenie naszych kierowników i inżynierów, a także brygad budowlanych zapewnia prawidłowość i wysoką jakość wykonania prac budowlanych. Ponadto, dysponujemy własną kadrą pracowników montażowych, co daje nam możliwość pełnej kontroli nad realizacją inwestycji na kazdym jej etapie.

ODBIÓR KOŃCOWY

Zakończenie inwestycji budowlanej wiążę się z odbiorem budynku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Jest to złożony proces, dlatego jako Generalny Wykonawca towarzyszymy Inwestorom przy odbiorach końcowych, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Zaufali nam