Kolejne zlecenie to budowa hangaru lotniczego o wymiarach 35x35x6,5 metrów. Konstrukcja jednonawowa wykonana w klasie EXC2 zgodnie z normą PN-EN 1090-2. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe, kąt pochylenia 10°.