Typowy projekt postawienia hali magazynowej wymaga różnego rodzaju sprzętu i materiałów do jego realizacji. Zanim to jednak nastąpi, trzeba zacząć od podstaw, czyli znalezienia odpowiedniej działki. Do takiego wyboru warto przygotować się skrupulatnie, ponieważ nieodpowiedni grunt może odbić się niekorzystnie na powodzeniu inwestycji. Wobec tego sprawdź, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze działki pod budowę hali magazynowej.

Odpowiednia lokalizacja i gabaryty działki 

Od lokalizacji działki zależy powodzenie biznesu. Jeśli hala magazynowa będzie położona w niekorzystnym miejscu, do którego będzie trudno dojechać, odstraszy ona przyszłych klientów i kontrahentów. Jeżeli jednak hala magazynowa ma służyć tylko Tobie i nie przewidujesz na jej terenie odwiedzin partnerów biznesowych, możesz wybrać jej położenie dostosowane typowo to Twoich potrzeb. 

Pamiętaj jednak o tym, że w każdym przypadku ważne jest zapewnienie dobrego dojazdu do hali. Bez utwardzonej drogi trudno liczyć na to, że ciężkie pojazdy dotrą do magazynu – zarówno na etapie jej budowy, jak i później np. w przypadku dostaw towaru. Korzystnie jest też, gdy budynek hali zlokalizowany będzie z dala od zabudowy mieszkalnej. Jakikolwiek generowany hałas może utrudniać życie mieszkańcom i generować niepotrzebne konflikty.

Konkretne usytuowanie obiektu na danym terenie musi spełnić wymogi, które określają polskie przepisy prawa budowlanego zgodne z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kwestia ta dotyczy m.in. odległości od granic działki oraz usytuowania ogrodzenia, zbiorników na nieczystości i miejsc gromadzenia odpadów stałych. Musisz też pamiętać o tym, by działka była na tyle duża, by zlokalizować na niej miejsca postojowe oraz przemyślaną komunikację podczas rozładunków i załadunków towarów.

Odpowiedni stan prawny, czyli MPZP

Zamierzając kupić daną działkę pod budowę hali magazynowej, musisz sprawdzić jej stan prawny i to, czy na danym terenie możliwe jest postawienie takiego budynku. W tym celu trzeba się przyjrzeć  bliżej miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego (MPZP), który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta. Jeśli działka nie posiada MPZP, może to oznaczać, że nie postawisz na niej hali magazynowej. Takiej decyzji nie otrzyma na przykład działka, która leży na terenach zalewowych, na obszarach chronionych przyrodniczo lub przeznaczona jest na tereny rolne I i II klasy ziemi.

Poza tym działka, która podlega MZPZ z zasady jest przeznaczona pod zabudowę, dlatego musi mieć zapewnioną możliwość przyłączenia jej do wody, prądu czy gazu. Oczywiście dużą zaletą jest, gdy plac już posiada uzbrojenie i ma dostęp do odpowiednich przyłączy. Wówczas oszczędzasz czas i pieniądze na załatwianie formalności związanych z dostępem hali magazynowej do podstawowych mediów. 

Zakup odpowiedniej działki pod budowę hali magazynowej to dopiero początek. Teraz musisz zadbać o to, aby teren był dobrze utwardzony i wypoziomowany. Dotyczy to nie tylko miejsca, na którym docelowo stanie hala, ale także dróg dojazdowych dla ciężkiego sprzętu. Dźwigi, ciągniki siodłowe z naczepami, koparki itd. muszą mieć dobry dojazd na teren budowy. I w tym miejscu pojawia się jeszcze jeden aspekt, na który warto zwrócić uwagę podczas wyboru działki. W przypadku obszaru przeznaczonego pod zabudowę przemysłową dobrze jest, gdy ma odpowiednią kanalizację deszczową. Przy obfitych opadach może dojść do podtopień oraz zalania gruntu.

Każda hala magazynowa wymaga odpowiedniego terenu pod jej budowę, dlatego wybór działki musi być przemyślany pod każdym względem.