Ważnym elementem w zakresie projektowania i stawiania hal o przeznaczeniu przemysłowym jest odpowiednie wykonanie dachu hali stalowej. Właściwa konstrukcja i wykonanie dachu ma na celu odpowiednie zabezpieczenie hali przed wszelkimi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Aby pokryć konstrukcję hali w sposób trwały i bezpieczny, dach stalowy musi zostać zaprojektowany wg najwyższych standardów z uwzględnieniem wyśrubowanych norm wytrzymałościowych.

Rodzaje dachu hali przemysłowej

Na konstrukcję dachu hali stalowej wpływ będzie mieć rodzaj dachu, który zostanie wybrany do pokrycia budowli. Ostateczny wybór będzie zależny od potrzeb i woli Inwestora, jak również od lokalnych uwarunkowań i wymogów formalnych. Wyróżnia się następujące rodzaje dachów:

  • jednospadowe – są to dachy o płaskie o jednej połaci o danym kącie nachylenia (minimalnym, zapewniającym właściwe odwodnienie);
  • dwuspadowe – są to dachy o dwóch połaciach połączonych w szczycie;
  • pilastowe – inaczej zwane: szedowe – są to dachy niesymetryczne, które składają się z ułożonych po sobie dachów dwuspadowych.

Szczególnym rodzajem dachów, są dachy przesuwne, stosowane w halach sportowych, lub wysoce specjalistycznych produkcyjnych, wymagających dostępu do środka przez dach.

Konstrukcja nośna dachu hali stalowej

Dach hali stalowej, niezależnie od wybranego rodzaju, wymaga odpowiedniego zaprojektowania pod względem samej konstrukcji nośnej. W zależności od wielkości budynku stosuje się różne rozwiązania, do których zalicza się głównie płatwie o profilach zimnogiętych oraz płatwie (ustroje) kratownicowe, które przeznaczone są do pokrycia hal o dużych rozstawach ram. Ponadto, coraz częściej spotkać można również pełnościenne układy konstrukcyjne (konstrukcja blachownicowa), których zaletami jest prostszy warsztat wykonania, ale po stronie wad pozostawać wciąż może cena takiego rozwiązania.

Pokrycie dachu hali stalowej

Budowa hali stalowej wiąże się nie tylko z zaprojektowaniem samego szkieletu, ale również z odpowiednim jego pokryciem. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku dachu hali przemysłowej. Pokrycie dachu hali stalowej, czyli sposobu zadaszenia np. ustroju kratownicowego, dokonuje się w pierwszej kolejności na cztery sposoby:

  • układ dachowy: blacha zewnętrzna – izolacja – blacha wewnętrzna – blachy trapezowe mocowane są po obydwóch stronach płatwi dachowych, a powstała między nimi przestrzeń wypełniona jest wełną mineralną z antywilgociową folią PE. Blachy powinny być ocynkowane i odpowiednio zabezpieczone poliestrową farbą. Wełna szklana powinna być dostarczona w formie mat o takiej grubości, jaką izolacyjność chce sobie zapewnić Inwestor;
  • pokrycie zbudowany z membrany dachowa PCV – do płatwi szczelnie mocowana jest blacha trapezowa, na której na warstwie folii PE mocowana jest membrana PCV z izolacją z wełny mineralnej lub styropianu (który jest łatwopalny);
  • pokrycie z blachy zewnętrznej i miękkiej wełny na tzw. szklanym welonie – bazę stanowią arkusze pokrytej aluminium i cynkiem blachy trapezowej, która jest izolowana od płatwi specjalnymi warstwami ochronnymi (aluminiowa folia + włókno szklane + powłoka winylowa);
  • pokrycie w postaci warstwowych płyt – płyta taka składa się z dwóch zabezpieczonych okładzin blachowych z rdzeniem (ze styropianu, pianki poliuretanowej lub wełny mineralnej), który jednocześnie pełni rolę konstrukcyjną i izolacyjną dachu.

Poprawnie zaprojektowany dach hali stalowej, z właściwą konstrukcją i odpowiednim pokryciem, zapewni inwestorowi usprawnienie procesu budowy, optymalizację jej kosztów, a także właściwe zabezpieczenie całej inwestycji. Bezpieczeństwo i funkcjonalność hali stalowej to podstawowe jej cechy, dlatego zarówno w kwestii projektu hali i jej wykonania, warto zaufać specjalistom w swojej branży.