Kolejny etap pracy – montaż dachu płaskiego wraz z pasmami świetlnymi.

Dachy kryte membraną dachową zyskują znakomitą hydroizolacyjność, a szeroki wybór rozmaitych materiałów pozwala na dobór rozwiązań odpowiadających bardzo różnym potrzebom w zakresie ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi czy wpływem warunków zewnętrznych.

Koszt membran dachowych jest bardzo atrakcyjny ze względu na ich dobre właściwości użytkowe, wysoką wytrzymałość oraz technologię układania. Ze względu na możliwość montażu na starym poszyciu dach membranowy może być tańszy niż tradycyjne papy. Podanie przybliżonych cen wymaga uwzględnienia rodzaju dachu i specjalnych wymagań co do właściwości powłoki. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.