Mimo silnej pozycji tradycyjnych rozwiązań budowlanych hale stalowe są coraz częściej wykorzystywane do celów przemysłowych. Jakie wymagania muszą spełniać konstrukcje stalowe, aby mogły pełnić funkcję hali przemysłowej? Wyjaśniamy.

Czym jest hala przemysłowa?

Przez halę przemysłową rozumiemy budynek wielkopowierzchniowy, który jest miejscem stałej pracy (czyli powyżej 4 godzin dziennie) oraz nierzadko pracy zmianowej. Co za tym idzie, obiekt tego typu musi spełniać normy prawa budowlanego, a także te wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie izolacyjności, oświetlenia, czy wielkości. 

Kluczowe wymagania hali przemysłowej

Wymiary

Podstawowym warunkiem konstrukcyjnym hali przemysłowej jest jej wysokość, która nie może wynosić mniej, niż 3 metry. Jeśli w zakładzie pracy są warunki szkodliwe, to jej wysokość musi wynosić więcej, niż 3,3 metra. O wielkości powierzchni hali może zadecydować miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni, który może wskazywać, w jakim procencie dana działka może być zabudowana. 

Izolacyjność termiczna

Budowa hali przemysłowej, w której na co dzień będzie przebywać wielu pracowników, wiąże się ze spełnieniem norm dotyczących izolacyjności cieplnej. Zasady te są regularnie podnoszone i dotyczą nowo powstających budynków. Współczynnik przenikania ciepła U(w) dla poszczególnych elementów budynku musi wynosić: 

  • 0,15 [W/m2K] dla dachu, 
  • 0,2 [W/m2K] dla ścian,
  • 0,3 [W/m2K] dla podłogi na gruncie,
  • 0,9 [W/m2K] dla okien
  • 1,1 [W/m2K] dla naświetli
  • 1,3 [W/m2K] dla bram i drzwi.

Powyższe wskaźniki dotyczą budynku ogrzewanego, w którym temperatura jest wyższa niż 16 stopni Celsjusza. Oznacza to zastosowanie konkretnych rozwiązań budowlanych, np. w przypadku okien należy wybrać okna trzyszybowe, natomiast drzwi powinny być ocieplone pianką i mieć grubość co najmniej 4 cm. Wiedzę na ten temat musi posiadać generalny wykonawca, który odpowiada za sprowadzenie materiałów budowlanych i ich prawidłowy montaż. 

BHP

Poza tym zgodnie z zasadami BHP w miejscu, gdzie odbywa się stała praca ciężka, pracodawca musi zapewnić temperaturę nie niższą, niż 14 stopni Celsjusza, a w przypadku lekkiej pracy (w tym również biurowej), temperatura pomieszczeń nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Ponadto w projekcie hali przemysłowej należy uwzględnić konieczność zapewnienia pracownikom toalet, pomieszczeń socjalnych czy szatni. 

PPOŻ

Kolejną istotną kwestią w przypadku hal produkcyjnych jest spełnienie wymagań przeciwpożarowych. Przepisy mówią m.in., iż ważne jest, aby budynek był tak zaprojektowany, aby w razie pożaru osoby w nim obecne mogły szybko opuścić halę. Ostatecznie wymagania PPOŻ zależą od tego, jakiego rodzaju materiały są produkowane i przechowywane w budynku i jakie w związku z tym istnieje zagrożenie pożarem. Definiuje się w związku z tym trzy parametry – gęstość obciążenia ogniowego, odporność pożarowa budynku (wyróżnia się pięć klas odporności, A, B, C, D i E) oraz obecność stref pożarowych, np. murowanej strefy, w której wykonuje się prace biurowe.  

Oświetlenie

Inne wymagania dotyczą oświetlenia hal przemysłowych. Tu istotna jest m.in. równomierność i natężenie oświetlenia, która zależy od przeznaczenia danego fragmentu powierzchni, tj. parametry te powinny inaczej kształtować się w ciągach komunikacyjnych, a inaczej w miejscach, gdzie pracownicy składają stale małe elementy.