Hale stalowe charakteryzują się bardzo wysokim poziomem wytrzymałości. Zastosowanie takiego rodzaju konstrukcji pozwala Inwestorom na wieloletnie użytkowanie powierzchni zgodnie z założonym celem. Jednakże jak każda powierzchnia budowlana, również hale stalowe wymagają odpowiedniej konserwacji, która zapewni utrzymanie odporności konstrukcji na intensywne czynniki eksploatacyjne oraz często zmieniające się warunki atmosferyczne.

Jak zapobiegać korozji hal stalowych?

Zdecydowanie lepiej jest zapobiegać, niż naprawiać duże uszkodzenia. Dlatego też podstawą działań antykorozyjnych wykonywanych przez właścicieli hal stalowych powinny być:

  • odpowiedni projekt hali stalowej – zapobieganie pojawieniu się korozji rozpoczyna się na etapie projektowania hali. Kluczowe dla trwałości obiektu są: użycie wysokiej jakości stali; zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych zapobiegających gromadzeniu się wody czy przegrzewanie takich elementów, jak: słupy, kratownice, łączniki, itp.; oraz zastosowanie odpowiedniej klasy antykorozyjnej farb i lakierów;
  • regularność kontroli – tylko stała i cykliczna kontrola stanu stali (w tym najbardziej podatnego na procesy korozji dachu) pozwala na odpowiednio szybkie wykrycie ewentualnych szkód. Istnieje wiele programów zapewniania jakości takich kontroli, zgodnych z wytycznymi systemów zarządzania jakością (np. PN-ISO 10005:2007);
  • cykliczne uzupełnianie warstw ochronnych, zgodnie z wymogami producentów poszczególnych użytych środków, nawet w przypadku braku wykrycia korozji;
  • szybkość reakcji – w przypadku wykrycia korozji najważniejsza jest szybka reakcja. Nawet błahy problem wymaga natychmiastowych działań, ponieważ jakiekolwiek zaniechania mogą zagrozić powiększaniu się korozji.

Zabezpieczenie hali stalowej przed korozją

Biorąc pod uwagę panujące w Polsce zmienne warunki atmosferyczne, zanieczyszczenie powietrza i opady atmosferyczne, to zapobieganie procesom korozji jest zadaniem niezwykle wymagającym. Dlatego należy liczyć się z możliwością korodowania elementów konstrukcji stalowej, mimo licznych działań zapobiegających. Najważniejsze zabezpieczenia antykorozyjne hal stalowych w takich przypadkach to:

  • uzupełnianie warstwy antykorozyjnej – stal użyta do budowy hali jest już pokryta odpowiednimi środkami antykorozyjnymi i musi mieć zapewnioną szczelność, by zapobiec procesom utleniania. Dlatego w przypadku powstałych uszkodzeń atmosferycznych, mechanicznych, czy chemicznych, należy odpowiednio uzupełnić daną powłokę. Stosuje się w tym celu specjalne lakiery i farby do metalu czy szybkoschnące farby alkidowe. Stosuje się także specjalne ochronne powłoki organiczne, które nie dopuszczają do procesów utleniania poprzez swoje właściwości chemiczne. Dodatkowo takie środki posiadają pył cynkowy, który przez swoją elektroujemność, po staniu się roztworem soli cynku, pozwala na zabezpieczenie przed korozją nawet uszkodzonego miejsca;
  • użycie inhibitorów korozji – są to specjalne środki chemiczne anodowe lub katodowe, które hamują rozwój korozji. Stosuje się je w przypadku ognisk korozji. Nie są w stanie powstrzymać ani usunąć już powstałej rdzy czy osadów mineralnych;
  • mechaniczne usuwanie ognisk korozji – metodę tę stosuje się w przypadku większych problemów z korozją i polega na tzw. piaskowaniu powierzchni przy użyciu specjalnych agregatów;
  • wymiana elementów korodujących – pewne elementy łatwiej jest wymienić, niż je nieustannie zabezpieczać, dotyczy to przykładowo: systemów rynnowych i odwodnieniowych, czy okien i świetlików połaciowych.

Systematyczność w konserwacji konstrukcji stalowych to kluczowy czynnik dla utrzymania poziomu bezpieczeństwa budynku. Działania wyprzedzające pozwolą uniknąć często kosztownych większych remontów z wymianą dużych elementów, co też nie zawsze będzie możliwe, zwłaszcza w przypadku źle zaprojektowanych hal. Dlatego też odpowiednie zaprojektowanie hali, użycie najlepszej klasy środków antykorozyjnych oraz stała kontrola jakości konstrukcji, to kluczowe działania dla wieloletniej, bezpiecznej i taniej eksploatacji wszystkich hal stalowych.