Montaż konstrukcji stalowych to wieloetapowy proces, którego prawidłowe wykonanie gwarantuje uzyskanie budynku o pożądanych parametrach. Jednocześnie jest to coraz częściej wykorzystywana metoda wznoszenia budynków użytkowych o dużej powierzchni, która jest szybsza i tańsza niż ma to miejsce w technologii murowanej. W jaki sposób przebiega montaż konstrukcji stalowej

Zasady ogólne

W trakcie montażu (choć naturalnie nie tylko) istotne są kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, na które składają się wspomniane już uprawnienia pracownicze (np. do pracy na wysokościach) i kwalifikacje zdrowotne, sprawność maszyn i urządzeń potwierdzona certyfikatami, stosowanie próbnych uniesień elementów i tym podobne. Zasady te powinny być opisane w BIOZ, czyli w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Ponadto firma zajmująca się produkcją i montażem konstrukcji stalowych funkcjonuje na podstawie dwóch norm – Zakładowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 1090 i Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001.

Projekt

Pierwszym etapem montażu jest zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i warunkami technicznymi. Założenia projektowe powinny wynikać z potrzeb i możliwości firmy, która zleca budowę konstrukcji. Generalny wykonawca bierze pod uwagę specyfikę branży oraz funkcji, jakie hala będzie spełniała, np. magazynowa, produkcyjna, usługowa itp., dzięki czemu dostarcza projekt stworzony z myślą o kliencie. 

Produkcja i spawanie

Sprawny montaż konstrukcji stalowej zależy od jakości materiałów i ich spawania. Generalny wykonawca dba o to, aby ten etap został przeprowadzony z najwyższymi standardami w branży – od pozyskiwania surowców, przez ich składowanie, spawanie, po transport na teren budowy. W przypadku pozyskiwanej stali generalny wykonawca zobowiązuje się do każdorazowej weryfikacji jakości, aby wzniesiona konstrukcja spełniała wszystkie parametry. Spawanie natomiast jest prowadzone na podstawie normy PN-M-69008. 

Montaż konstrukcji

Nim wykonawca rozpocznie montaż elementów konstrukcji, na wyrównanym wcześniej terenie budowy muszą zakończyć się prace związane z fundamentami i podbudową pod posadzkę. W przypadku generalnego wykonawcy, który koordynuje wszystkie etapy budowy, działanie te następują płynnie po sobie. Dzięki temu wzniesienie konstrukcji stalowej jest znacznie szybsze, niż ma to miejsce w wypadku tradycyjnych budynków murowanych. Sam proces natomiast przebiega wedle standardów wytyczonych przez normę PN-B-06200. 

Montaż rozpoczyna się od pionizowania słupów głównych, a następnie dołączenie ryglów i stężeń ściennych, dzięki czemu cała konstrukcja jest stabilna. Kolejnym etapem montażu jest skręcenie słupów z ryglami dachowymi lub kratownicami, co pozwala stworzyć szkielet dachu obiektu. Istnieje także nieco inna metoda, tzw. blokowa, w której skręcanie elementów odbywa się przed podnoszeniem (np. połączenie rygli dachowych z płatwiami)

Ponadto w trakcie montażu konstrukcji stalowych przeprowadza się badania nieniszczące (NDT). Ich celem jest bieżąca weryfikacja stanu budowanych obiektów. Wyniki badania pozwalają ocenić finalną jakość oraz jego szacunkową trwałość i żywotność. 

Finalizacja

Gdy główne elementy konstrukcji dachowej są gotowe, następuje budowa podkonstrukcji pod bramy, drzwi czy okna, natomiast jednym z ostatnich etapów montażu konstrukcji stalowej jest wykonanie obudowy – płyt wypełnionych pianką, wełną mineralną lub styropianem w przypadku budynków izolowanych, lub blachy trapezowej w budynkach nieizolowanych. Celem tych prac jest nie tylko zapewnienie odpowiednich warunków wewnątrz budynku, ale także estetyczne wykończenie konstrukcji stalowej.