Jak przebiega montaż konstrukcji stalowych?

Jak przebiega montaż konstrukcji stalowych?

Montaż konstrukcji stalowych to wieloetapowy proces, którego prawidłowe wykonanie gwarantuje uzyskanie budynku o pożądanych parametrach. Jednocześnie jest to coraz częściej wykorzystywana metoda wznoszenia budynków użytkowych o dużej...
Hala namiotowa a przepisy PPOŻ

Hala namiotowa a przepisy PPOŻ

Choć elementy konstrukcyjne hal stalowych są mało podatne na działanie ognia, to jednak rodzaj wykończenia obiektu, a przede wszystkim typ jego wyposażenia, wpływa na poziom bezpieczeństwa pożarowego. Warto zatem przyjrzeć się, jak wygląda...
Hala stalowa jako obora

Hala stalowa jako obora

Hale stalowe bardzo dobrze sprawdzają się w roli budynków inwentarskich. Najpopularniejszym wariantem konstrukcji takiego obiektu są ramy wykonane z kształtowników gorącowalcowanych. Jeśli obuduje się je odpowiednio dobranymi materiałami, można...