Hale magazynowe stają się coraz popularniejszą alternatywą wobec budynków stałych. Tanie, szybkie w montażu, a przy tym trwałe, w wielu przypadkach są najlepszym rozwiązaniem dla firm potrzebujących miejsca do przechowywanie materiałów i produktów. O czym powinieneś pamiętać, jeśli chcesz zlecić budowę hali magazynowej?

Budowa hali a ład przestrzenny

Warto wiedzieć, że jeszcze przed opracowaniem właściwego projektu budowy hali, należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – a jeśli dany obszar go nie posiada, wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wznoszony budynek – również hala magazynowa – nie może bowiem naruszać miejscowego ładu przestrzennego. Konieczne będzie więc dostosowanie projektu hali do tych dokumentów. Mogą pojawić się konkretne wymagania na przykład odnośnie jej wysokości, dachu czy szerokości elewacji frontowej.

Na budowę hali magazynowej trzeba uzyskać pozwolenia

Chociaż hala magazynowa nie jest budynkiem stałym, na jej budowę należy uzyskać stosowne pozwolenie. Jedyny wyjątek od tej zasady to sytuacja, w której hala ma być użytkowana krócej niż sto dwadzieścia dni. Wtedy nie ma obowiązku występowania o zezwolenie na budowę, po stu dwudziestu dniach konstrukcja musi jednak zostać rozmontowana. 

O pozwolenie na budowę może wystąpić jedynie firma lub osoba posiadająca tak zwane „prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”. Zgoda zostaje wydana wyłącznie, jeśli budynek opisany w projekcie spełnia wszystkie wymagania przepisów szczegółowych (przeciwpożarowych, BHP i tym podobnych). Pozwolenie wydawane jest w ciągu sześćdziesięciu pięciu dni – zanim jednak rozpoczniemy budowę, decyzja musi się uprawomocnić, a następnie należy zgłosić gotowość do budowy hali. Cała procedura może więc potrwać maksymalnie około osiemdziesięciu sześciu dni.

Projekt hali jest niezbędny

Odpowiednia specyfikacja i stworzony na jej podstawie projekt są równie ważne jak proces właściwej budowy i montażu hali magazynowej. Po pierwsze, to od niego w dużej mierze zależy ostateczny efekt i to, na ile hala będzie funkcjonalna, po drugie, bez właściwego projektu – zgodnego z wszelkimi przepisami – nie będzie możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę hali.

Przy projektowaniu hali pod uwagę powinny być brane między innymi następujące czynniki: przeznaczenie budynku, rozmiar działki budowlanej, nachylenie terenu i jego analiza geologiczna, możliwość przyszłej rozbudowy hali. Dokładna zawartość projektu uzależniona jest od specyfiki obiektu. 

Projekt samej konstrukcji to jednak nie wszystko. Całościowy plan zabudowy obejmuje także plan zagospodarowania terenu, architektury oraz instalacji (na przykład elektrycznych) i rozmieszczenia ewentualnych dróg dojazdowych.

Specyfika hali magazynowej

Hale magazynowe, chociaż stanowią jeden, ogólny podtyp hal, bardzo różnią się między sobą. Projektując i budując halę magazynową trzeba wziąć pod uwagę jej specyfikę, na którą składają się przede wszystkim: rodzaj składowanych materiałów, ich przeznaczenie i przewidywana maksymalna ilość osób, mających przebywać w hali. W zależności od tego, co i w jakich ilościach będzie przechowywane, trzeba wybrać nie tylko odpowiednie rozmiary, ale też materiały budowlane i dodatkowe rozwiązania (jak na przykład docieplenie ścian, jeśli trzymane w budynku przedmioty mogą ulec uszkodzeniu na skutek niższych temperatur). Od przeznaczenia składowanych produktów zależy w dużej mierze rozplanowanie hali: będzie ono wyglądać na przykład zupełnie inaczej w hali magazynowej dla sklepu internetowego niż w przypadku hali, w której trzymane są materiały budowlane.

Na co zwrócić szczególną uwagę podczas budowy hali magazynowej?

Budowa i montaż hali realizowane są przez profesjonalną firmę. Podczas tego procesu należy zwrócić specjalną uwagę na to, czy hala budowana jest dokładnie według planu, czy używane są materiały należytej jakości, a realizator projektu przestrzega norm bezpieczeństwa. Plac budowy powinien być należycie zabezpieczony, a całą inwestycją winien zarządzać kierownik budowy. Ważną kwestię stanowią również maszyny, używane w procesie budowy – warto wybierać firmy dysponujące nowoczesnym sprzętem, gwarantuje on bowiem większą jakość i szybkość wykonania projektu.

Budując halę magazynową dobrze też pamiętać, jak ważną sprawą jest umożliwienie sprawnego dojazdu autom dostawczym oraz ich późniejszego rozładunku i załadunku. W toku budowy należy więc zwracać uwagę nie tylko na samą konstrukcję, ale też na podjazd, ewentualne bramy wjazdowe i przygotowanie miejsca, w którym towar, mający w przyszłości trafić do hali, będzie rozładowywany i załadowywany.