Hala magazynowa Wejherowo

Konstrukcja hali słupowo-kratownicowa bez podpór w środku o wymiarach 21x30x6,3 zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynk ogniowo oraz słupy i rygle ściennie mocowania płyty zabezpieczone farbami pęczniejącymi do R30, pochylenie połaci dachowej 10º. Poszycie dachu: płyta warstwowa z rdzeniem PIR 160 mm.

Obróbki blacharskie standardowe całościowe do 6 mb ponadto obróbka attyki z zasłonięciem słupków szczytowych. Świetlik łukowy kalenicowy 3m x 25m.