Odpowiednio zaprojektowana hala produkcyjna jest budynkiem niezwykle ważnym dla każdego przedsiębiorstwa, którego celem jest wytwarzanie różnego rodzaju dóbr. Procesy produkcyjne powinny być zabezpieczone nie tylko poprzez maszyny i pracowników, ale również poprzez właściwie zaprojektowaną przestrzeń, zapewniającej zoptymalizowaną, skuteczną i bezpieczną obsługę całości działań produkcyjnych. Dlatego warto przyglądnąć się, jak powinno wyglądać projektowanie hali stalowej krok po kroku.

1. Potrzeby Inwestora

Dobrze zaprojektowane rozwiązania to takie, które są idealnie dopasowane do potrzeb Inwestora. Projektując halę stalową z przeznaczeniem na produkcję, należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

  • idea działalności i potrzeby Inwestora – kluczem do sukcesu jest zrozumienie Inwestora i rozpoznanie jego potrzeb w zakresie: wielkości budynku, zasobności parku maszynowego, ilości zatrudnionych osób oraz planowanego rozwoju firmy w przyszłości;
  • analiza technologii produkcji – uwzględnia się specyfikę produkcji, by zaplanować najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie logistyki całego procesu.

2. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych

Po rozpoznaniu odpowiednich potrzeb Inwestora, kolejnym krokiem projektowania hali produkcyjnej jest wybór najbardziej odpowiednich rozwiązań. Decyzje powinny dotyczyć:

  • konstrukcji hali – pod uwagę bierze się: ilość kondygnacji; rozstaw słupów nośnych; technologię wykonania konstrukcji stalowej ze szkieletem dachu i ścian; klasę użytej stali, zabezpieczenia antykorozyjne; a także rodzaj obudowy ścian i dachu z uwzględnieniem czasu montażu, jakości izolacji i trwałości eksploatacji;
  • wyposażenia dodatkowego hal stalowych – projekty powinny zawierać szereg rozwiązań o charakterze dodatkowym, jak np. systemy odwodnieniowe; systemy przeładowawcze; strefy dostaw surowcowych, strefy ekspedycji gotowych produktów; drzwi i bramy; okna i świetliki; możliwość zastosowania suwnic itp.

3. Instalacje i zabezpieczenia przeciwpożarowe

Stalowe hale produkcyjne muszą posiadać zaprojektowane wszelkie instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną z właściwym oświetleniem i zabezpieczeniem ciągłości produkcji, wentylacyjną i klimatyzacyjną. Bierze się pod uwagę czynniki związane z izolacją termiczną i akustyczną budynku. Priorytetowe są wymagane prawem zabezpieczenia przeciwpożarowe. Projektowanie w tym zakresie uwzględnia tzw. analizę obciążenia ogniowego i stosowanie takich rozwiązań jak: klapy dymowe, systemy oddymiające, drzwi, bramy i kurtyny przeciwpożarowe, kurtyny dymowe, samoczynna instalacja tryskaczowej. Ogromne znaczenie ma również odpowiednie zabezpieczenie przeciwogniowe samej konstrukcji stalowej.

4. Estetyka i przyjazność wykonania

Projektowanie hal produkcyjnych uwzględniać również powinno kwestie estetyki wykonania, ważną dla wizerunku biznesowego firmy. Co więcej, istotną kwestią jest również zapewnienie pracownikom przyjaznej do pracy przestrzeni do pracy i przestrzeni zaplecza socjalnego, co wpływać będzie na ich komfort pracy i wyższą jej efektywność.

5. Sporządzenie dokumentacji

Finałowy etap prac projektowych polega na sporządzeniu pełnej i dokładnej dokumentacji, która uwzględniać będzie wszystkie zaproponowane Inwestorowi i wybrane przez niego rozwiązania i pozwoli złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Projekt powinien składać się z części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej. Pod względem wykonawczym warto powierzyć realizację hali produkcyjnej firmie, która zajmuje się budową hal stalowych.


Projektowanie hali stalowej produkcyjnej jest optymalizacyjnym wyzwaniem. Wziąć pod uwagę należy nie tylko potrzeby Inwestora, ale i ilość użytych materiałów czy innych rozwiązań zapewniających odpowiednią wydajność przyszłych procesów produkcyjnych. Dlatego proces projektowania warto powierzyć specjalistom inżynierom w tej dziedzinie. Co więcej, warto by za projektem stał jednocześnie wykonawca hali, bo tylko takie przedsiębiorstwa znają od podszewki wszelkie wyzwania produkcyjne i wykonawcze realizacji inwestycji. Dzięki temu Inwestor ma zapewnioną pełną i kompleksową obsługę, wykonaną w sposób szybki i bezpieczny.