Prefabrykacja konstrukcji stalowych to jeden z kluczowych etapów konstrukcji hal. W którym momencie przeprowadza się prefabrykację i jakie daje korzyści w kontekście procesu budowy? W jaki sposób przebiega prefabrykacja konstrukcji stalowej?

Projekt to podstawa

Decyzja o budowie hali stalowej rozpoczyna się od projektu konstrukcji zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i warunkami technicznymi. Kubatura hali oraz zastosowane rozwiązania techniczne powinny być omówione na etapie nawiązywania współpracy. Wówczas wykonawca dokładnie rozumie potrzeby przedsiębiorstwa i może zaproponować najkorzystniejsze rozwiązanie. Konstrukcje stalowe stosuje się obecnie w wielu branżach, m.in. w przemyśle, logistyce, branży spożywczej i wielu innych.

Co istotne, jeśli decydujemy się na budowę wraz z generalnym wykonawcą, to firma ta powinna funkcjonować na podstawie dwóch norm – Zakładowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 1090 i Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001.

Produkcja i spawanie

Celem prefabrykacji konstrukcji stalowej jest stworzenie jej wszystkich elementów poza terenem budowy, a następnie takie skoordynowanie dostaw i prac montażowych, aby hala mogła powstać w jak najefektywniejszy sposób. Prefabrykaty produkuje się ze stali, w związku z czym ważne jest, aby producent korzystał ze sprawdzonego, jakościowego surowca. Dzięki temu uzyskuje się rygle, stężenia ścienne, słupy i inne elementy. Ponadto spawanie, które również może odbywać się poza terenem budowy (np. w zakładzie produkcyjnym wykonawcy), powinno być prowadzone na podstawie normy PN-M-69008.

Montaż konstrukcji

Jak już wspomnieliśmy, prefabrykacja konstrukcji stalowych obejmuje także transport wszystkich elementów na teren budowy oraz montaż, który odbędzie po zakończeniu prac związanych z fundamentami i podbudową pod posadzkę. Kluczowe, aby każdy z etapów następował płynnie po sobie.

Montaż prefabrykowanych elementów rozpoczyna się od pionizowania słupów głównych i dołączeniu ryglów i stężeń ściennych. Konstrukcja dzięki temu zyskuje stabilność. Następnie skręca się słupy z ryglami dachowymi lub kratownicami, aby stworzyć szkielet dachu obiektu. W niektórych sytuacjach stosuje się inną metodę, tzw. blokową. W jej przypadku  skręca się elementy przed podnoszeniem (może to być połączenie rygli dachowych z płatwiami). Sam proces montażu konstrukcji stalowych natomiast przebiega wedle standardów wytyczonych przez normę PN-B-06200. Jednocześnie montaż w ramach prefabrykacji montażu konstrukcji stalowych wiąże się z kontrolą jakości. W tym zakresie firmy przeprowadzają m.in. badania nieniszczące (NDT), które weryfikują stan budowanego obiektu.

Finalizacja

Gdy główne elementy konstrukcji stalowej są gotowe, montuje się podkonstrukcje pod bramy, drzwi czy okna. Po zakończeniu montażu prefabrykowanych elementów konstrukcji stalowych montuje się obudowę budynku, która mogę być płyty wypełnione pianką, wełną mineralną czy styropianem lub blachy trapezowej. Dzięki temu hala stalowa uzyskuje swój finalny, zewnętrzny wygląd. Cały proces w zależności od wielkości obiektu zamyka się w kilka-kilkanaście miesięcy.