Budowa kurnika powinna uwzględniać wiele zróżnicowanych wymagań, a zastosowane rozwiązania konstrukcyjne należy dopasowywać m.in. do rodzaju chowu, wieku kur oraz sposobu eksploatacji hali. Podczas budowy kurnika powinno się uwzględnić zastosowanie wydajnych systemów wentylacji i oświetlenia. Jeśli planujesz budowę kurnika, w tym tekście znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Budowa nowoczesnego kurnika – wymagania

Dawno minęły czasy, gdy postawienie kurnika wymagało jedynie uzyskania zgody na budowę oraz skompletowania materiałów budowlanych. Nowoczesne kurniki to zaawansowane technologicznie obiekty, które muszą spełniać szereg wyśrubowanych standardów i wymogów z zakresu higieny i bezpieczeństwa w hodowli drobiu. Obecnie budowane kurniki tworzone są na bazie sprawdzonych, nowoczesnych rozwiązań, z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów.

Zanim jednak rozpoczniesz budowę, musisz załatwić wszystkie niezbędne formalności. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę trwa średnio około roku. Trzeba jednak wiedzieć, jakie dokumenty złożyć i robić to systematycznie. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie mogą nawet dwukrotnie wydłużyć całą procedurę.

Jeszcze przed rozpoczęciem jakiejkolwiek budowy, należy zapoznać się z wymaganiami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzją o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu. Następnie należy przeprowadzić procedurę oceny oddziaływania na środowisko i uzyskać zgodę na realizację przedsięwzięcia.

Przygotowując projekt budowlany należy natomiast uwzględnić takie wymagania dotyczące ochrony środowiska, jak wykonanie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu fermy. Następnie należy uwzględnić maksymalną liczbę stanowisk dla danego gatunku drobiu zgodnie z przepisami, a także uwzględnić obsadzenie terenu przy granicy działki wysoką zielenią izolacyjną. Należy też pamiętać o oszacowaniu obecnej oraz przyszłej uciążliwości zapachowej, a także spełnieniu odpowiednich wymogów przeciwpożarowych budynków.

Co więcej warunki hodowli zwierząt muszą wypełniać liczne wymogi unijne i krajowe dotyczące dobrostanu zwierząt, np. Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., która normuje zasady postępowania ze zwierzętami hodowlanymi.

Ile kosztuje budowa nowoczesnego kurnika dla kur?

Na koszty związane z budową kurnika składa się szereg elementów. Najwięcej pieniędzy pochłonie jednak sam budynek oraz jego wentylacja.

Koszt budowy kurnika zależy od jego wielkości i kubatury, czyli metrów kwadratowych posadzki. Przy czym długość budynku nie wpływa tak na cenę, jak jego szerokość, która powyżej 25 metrów powoduje komplikacje związane z wentylacją i podnosi koszty całej inwestycji. Optymalna wielkość budynku wynosi około 130 na 24 metry. Na takiej fermie można hodować około 50 tysięcy kur.

Do kosztów budynku, należy również doliczyć wentylację, zasilającą ją instalację elektryczną oraz system sterowania. Nie należy również oszczędzać na materiałach budowlanych składających się na posadzkę, ściany i dach.

Posadzka musi być odporna, zarówno na odchody, jak i na środki dezynfekujące stosowane po każdym cyklu produkcyjnym. Dobrym wyborem będzie posadzka betonowa, utwardzana powierzchniowo, która charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną. Ściany kurnika mają za zadanie przede wszystkim chronić drób przed zmianami temperatury. Ważne jest także, aby nie kumulowały wilgoci – temu zapobiegać będzie również odpowiedni system wentylacji i ogrzewania. Dach wykonać można natomiast z płyty warstwowej lub z blachy falistej. Obojętnie na jaki wariant się zdecydujesz, najważniejsze, aby dach kurnika charakteryzował się niskim współczynnikiem przenikania ciepła.

Koszty całego kurnika wraz z wyposażeniem powinny zamknąć się w kwocie około 1.5 miliona złotych. Wszystko zależy oczywiście od wielkości budynku i jakości wykorzystanych materiałów. Ceny będą się różnić również w przypadku budowy kurnika ekologicznego lub ozdobnego.