Przed podjęciem jakichkolwiek działań zarobków lub zawodowych, należy dokonać formalności dotyczących odbioru obiektu. Jak do tego podejść i od czego należy zacząć odbiór techniczny konstrukcji stalowej? Spieszymy z udzieleniem odpowiedzi na wszystkie pytania. 

Dokumentacja i ewentualne zmiany w projektach

Najistotniejszy element organizacji odbioru konstrukcji stalowej to zgromadzenie dokumentacji dot. budowy i obiektu. Chodzi oczywiście o takie elementy, jak np.: deklaracje zgodności, właściwości użytkowe, projekty, wnioski, pozwolenia, atesty i aprobaty. 

Masz już wszystko, czego potrzebujesz? Pamiętaj, że jeśli w trakcie realizacji dokonano tzw. nieistotnych zmian zatwierdzonego projektu budowlanego, kierownik budowy wspólnie z projektantem muszą umieścić je również na kopiach rysunków pozwolenia na budowę. Jest to szczególnie istotne. Dzięki temu kontrolerzy i urzędnicy podczas odbioru konstrukcji, nie będą mieli wątpliwości w kwestiach jakości i rodzaju najistotniejszych układów oraz systemów, np. wentylacji, czy zabezpieczeń. 

Co, jeśli zmiany zaliczyć można do tzw. istotnych? Niestety, całą drogę dot. pozwolenia na budowę trzeba przejść od nowa. Może okazać się to skomplikowane, gdyż ze względu na przepisy prawne, urzędnicy mogą nie wydać akceptacji dla konstrukcji, która została zmodernizowana w dany sposób. 

Co zrobić, by tego uniknąć? Wystarczy zadbać, by budowa konstrukcji stalowej przebiegała pod nadzorem wykonawcy monitorującego wprowadzone przez Inwestora/pracowników zmiany. 

Kolejny etap to próby, testy i inwentaryzacja

Następnie wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia wymaganych prawem prób i testów. Ich celem jest weryfikacja, czy wszystkie układy i systemy działają w sposób właściwy, np.:

  • próby szczelności 
  • wydajność wentylacji, 
  • działanie systemu klap dymowych, 
  • napowietrzanie, 
  • reakcje systemów alarmowych na pojawienie się zagrożenia. 

Kiedy wszystko zostanie już zrobione, wykonawca sporządza szczegółowe protokoły. Stanowią one istotny element umożliwiającym odbiór konstrukcji stalowej. Po próbach i testach Inwestor powinien otrzymać inwentaryzację powykonawczą. Podczas tego etapu uprawniony geodeta potwierdza, że wszystko wykonane zostało zgodne z założeniami projektu i mieści się w ustalonych tolerancjach.

Ile czasu potrzeba na odbiór konstrukcji stalowej?

Gdy wszystkie ww. dokumenty dot. konstrukcji stalowej zostały zebrane, można poinformować organy o możliwym odbiorze. Na początku jest to Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Obydwie instytucje mają 14 dni na zapoznanie się z projektem konstrukcji i dokonanie odbiorów. 

Co, jeśli zgłoszenie pozostanie bez odpowiedzi mimo upływu wymaganych 14 dni? Uznaje się, że organy dokonały odbioru hali. Pozostaje zatem zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który w kolejnych 21 dniach dokonana swojej części odbioru. Nie jest to zatem wcale tak skomplikowane, jak pozornie może się wydawać. Wystarczy zachować dokładność i profesjonalizm wszystkich działań.

Zależy Ci na tym, by przebiegło to w sposób profesjonalny, szybki i bezproblemowy? To chyba oczywiste! Korzystaj zatem z usług wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy zagwarantują Ci profesjonalizm, dynamikę i zgodność usług z ustaleniami. Eksperci Gaj Stal są do Twojej dyspozycji i czekają na kontakt. Ze szczegółami oferty możesz zapoznać się na naszej stronie internetowej. Gdyby mimo wszystko pojawiły się pytania, wystarczy zadzwonić lub wysłać wiadomość e-mail. Gwarantujemy, że wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązania dla Twoich potrzeb i oczekiwań.