Jak szybko, w miarę tanio i sprawnie zbudować firmową halę? Z takim problemem boryka się niejeden przedsiębiorca. Doskonałym rozwiązaniem okazują się w tej sytuacji konstrukcje stalowe. Wiele branż korzysta z tego rozwiązania, ponieważ w handlu, przemyśle, sporcie czy rolnictwie sprawdza się ono idealnie. Przemawiają za nim takie aspekty jak szybkość wznoszenia, niskie koszty, wytrzymałość i uniwersalność budynku. Skoro technologia tego typu na stałe zagościła już w budownictwie przemysłowym, warto przyjrzeć się, jak krok po kroku przebiega montaż konstrukcji stalowych.

Projekt i jego specyfikacja

Każdy, kto przewiduje budowę na podstawie montażu konstrukcji stalowych, musi zdawać sobie sprawę, że prace należy rozpocząć od stworzenia odpowiedniego projektu. Budowę hali od początku do końca przeprowadza profesjonalna firma. Doświadczeni projektanci w konsultacji z klientem dokonują specyfikacji projektu. Polega to na dokładnej analizie potrzeb, planów oraz oczywiście branży, w jakiej działa firma, a następnie uwzględnieniu tego w projekcie hali w zależności, czy będzie ona wykorzystywana w handlu, rolnictwie, spedycji czy innej dziedzinie. Dokument ten zawiera wszystkie potrzebne szczegóły, rysunki oraz obliczenia i na tej podstawie dopiero dobierane są odpowiednie materiały, technologie, a także rozwiązania konstrukcyjne.

Pozwolenia

Na montaż konstrukcji stalowych, tak jak w przypadku tradycyjnej budowy, również potrzebne jest odpowiednie zezwolenie. Dlatego następnym etapem, nadal pozostającym w sferze dokumentacji, jest załatwienie wszelkich, potrzebnych pozwoleń na przeprowadzenie budowy hali. Do tego dochodzi także kwestia zapewnienia odpowiednich warunków BHP na czas budowy. Chodzi przede wszystkim o ogrodzenie placu budowy i powieszenie tablic informacyjnych.

Przygotowanie terenu do montażu

Kiedy zakończy się etap przygotowania dokumentów, można przejść do tego, jak w praktyce wygląda montaż konstrukcji stalowych. Właściwe wyjście w teren rozpoczyna się od przygotowania odpowiedniego miejsca pod budowę. Teren, na którym ma powstać hala, jest niezamieszkany i niezabudowany, dlatego na początku musi on zostać odpowiednio wyrównany. Dzięki temu wykonane fundamenty zapewnią konstrukcji trwałość i stabilność.

Oczywiście rodzaj zastosowanych fundamentów także zależy od tego, jaka hala po montażu z konstrukcji stalowych ma powstać, do czego będzie przeznaczona, jaki metraż został zaplanowany oraz w jakim terenie przebiega budowa. Najczęściej fundamenty pod hale stalowe składają się ze stóp fundamentowych, które wiąże się podwaliną z wbudowanymi w stopy słupkami żelbetowymi. W przypadku niewymagającego terenu stosuje się natomiast łatwe i szybkie w montażu fundamenty prefabrykowane.

Montaż elementów nośnych i profili wzmacniających

Aby budynek nabrał odpowiedniego i zaplanowanego kształtu, w najważniejszym etapie budowy wznosi się elementy nośne konstrukcji. W przypadku konstrukcji stalowych typu hale najczęściej stosuje się tak zwane szkielety prętowe. Ich montaż polega na postawieniu słupów wsporczych, na których bazuje całość konstrukcji. Są to najczęściej ramy blachownicowe lub kratowe, w zależności od potrzeb, jedno lub wielonawowe dostarczane w częściach na budowę. Na szkielecie umieszcza się kratownice dachowe. Wymiary i użyte materiały całej konstrukcji, czyli typowe stale konstrukcyjne, dostosowane są do planowanych wielkości i obciążeń hali. Połączenia montażowe szkieletu wykonywane są za pomocą wytrzymałych, stalowych śrub.

Do wzmocnienia konstrukcji i stworzenia warunków odpowiedniej funkcjonalności używa się następnie profili wzmacniających. Nie tylko usztywniają one konstrukcję, ale także umożliwiają wmontowanie w budynek wszelkich, potrzebnych później w hali instalacji.

Wykończenie konstrukcji stalowej

Ostatnim etapem montażu konstrukcji stalowych jest oczywiście wykończenie hali. Polega to na zamontowaniu na szkielecie izolowanych płyt lub kaset. Wypełniane są one najczęściej pianką poliuretanową, wełną mineralną oraz styropianem. Zapewniają izolację, są funkcjonalne, łatwe w montażu oraz estetyczne. W ściany montuje się gotowe okna i drzwi potrzebne w hali, a następnie pozostaje już tylko urządzić całość pod kątem potrzeb i wymagań firmy.

Montaż konstrukcji stalowych to konkurencyjna alternatywa dla budownictwa tradycyjnego. Proces ten okazuje się jednak o wiele tańszy, co jest niezwykle ważne dla każdego inwestora. Całość prac nie powinna przekraczać 8 tygodni, a może trwać nawet znacznie krócej, natomiast efekt, jeśli inwestycję powierzy się profesjonalnej firmie, jest bardzo zadowalający, ponieważ nowoczesne technologie pozwalają stworzyć trwały i funkcjonalny budynek.