Niezależnie od wielkości powierzchni, realizowanych procesów produkcyjnych i ilości pracowników, każda hala produkcyjna wymaga odpowiedniego oświetlenia. Dobór źródeł światła oraz ich optymalne rozmieszczenie ma kluczowy wpływ nie tylko na optymalizację kosztów ponoszonych z tytułu oświetlenia, ale również przyczynia się do: zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i komfortu pracy oraz redukcji liczby popełnianych błędów w procesie produkcyjnym.

Litera prawa a oświetlenie hali produkcyjnej

Hala produkcyjna podlega przepisom Kodeksu Pracy. Warunki oświetleniowe w tego typu obiektach regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przez Polskie normy, a zwłaszcza przez normy: PN-EN 12464-1:2004 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy” i PN-EN 12665:2008 „Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia”.

Zgodnie z wymienionymi normami i rozporządzeniem ministerialnym, dobierając oświetlenie w hali produkcyjnej, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów.

Do najważniejszych z nich zaliczyć należy zachowanie odpowiedniego natężenia oświetlenia w przestrzeni roboczej oraz jej otoczeniu (200 – 1500 luksów), a także równomierne rozłożenie promieni świetlnych padających na przestrzeń roboczą.

Oświetlenie w hali magazynowej musi również być tak skonstruowane, by ograniczyć występowanie olśnień (oślepień pracowników poprzez refleksy świetlne). Jest to szczególnie ważne podczas wykonywania przez kadrę pracowniczą prac manualnych wymagających szczególnej precyzji. Normy określają również odpowiedni rozkład luminacji i współczynnik oddawania barwy.

Wybór źródła oświetlenia i sposób oświetlenia hali przemysłowej

Bezpowrotnie minęły czasy stosowania lamp metalohalogenkowych, świetlówek i lamp wyładowczych. Obecnie prym wiodą dwa rodzaje źródeł światła: popularne świetlówki LED stosowane w hermetycznych oprawach liniowych i lampy HighBay.

Lampy liniowe to jedne z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w nowoczesnych halach produkcyjnych. Oświetlenie tego typu montowane jest między alejkami hali, w taki sposób, by optymalnie oświetlić przestrzeń roboczą, bez zbędnego oświetlania regałów z towarem. Lampy tego typu stosowane są w formie hermetycznych opraw liniowych lub w kompaktowej oprawie liniowej.

Innym rozwiązaniem wykorzystywanym w halach magazynowych są lampy HighBay. Są to tanie oraz funkcjonalne oprawy oświetleniowe, wyposażone w trwałą i mocną obudowę. Lampy HighBay oferowane są zwykle ze źródłami światła o barwie zimnej i neutralnej (4000 – 4500 K) i znajdują zastosowanie przede wszystkim w wysokich halach produkcyjnych.

Hale przemysłowe z reguły są niskimi obiektami, przez co z powodzeniem mogą być oświetlane w sposób liniowy ciągami świetlnymi LED-owych lamp lub za pomocą lamp typu HighBay. Niemniej jednak korzystniejszym i tańszym rozwiązaniem mogą okazać się lampy HighBay, które rozpraszają światło po okręgu, a tym samym pozwalają niższym nakładem środków zapewnić odpowiednie natężenie światła w przestrzeni roboczej.