Prezentujemy kolejną budowę w okolicach Zielonej Góry. Konstrukcji hali słupowo-kratowa o wymiarach w osiach 30×30 m i wysokości ściany bocznej 7,41m. Kąt pochylenia dachu 6° .Wykonanie konstrukcji w klasie EXC2 zgodnie z normą PN-EN 1090-2. Zabezpieczenie konstrukcji poprzez malowanie hydrodynamiczne do 120 mikronów. Poszycie ścian i dachu: płyta warstwowa PIR 160 mm.

Pozostał ostatni etap prac –  obróbki blacharskie, które są nieodłącznym elementem prawidłowo wykonanego pokrycia dachowego. Zapewniają zabezpieczenie izolacyjne oraz pełnią funkcji estetyczną.