Prezentujemy kolejną budowę w okolicach Rzeszowa. Konstrukcji hali słupowo-kratowa o wymiarach w osiach 30,72×69,60 m i wysokości ściany bocznej 8,713 m.

Montowana hala stalowa jest obiektem parterowym, jednonawowym z dachem dwuspadowym. Poszycie dachowe wykonane będzie z blachy trapezowej TR 35 gr. 0,7 mm. Obudowę ścian zaprojektowano z płyty warstwowej chłodniczej PIR 120 oraz PIR 200 w układzie pionowym. Konstrukcja wsporcza poszycia dachu wykonana jest z płatwi wieloprzęsłowych, a konstrukcje wsporczą obudowy ścian stanowią rygle ścienne. Stateczność hali w kierunku poprzecznym (w płaszczyźnie głównych układów poprzecznych) zapewniają ramy stalowe, natomiast w kierunku podłużnym stężenia połaciowe poprzeczne oraz stężenia pionowe ścian podłużnych.