Kolejna realizacja – konstrukcja hali słupowo-ryglowa bez ściągu i bez podpór w środku, zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, klasa korozyjności C3, pochylenie połaci dachowej 18º.