Samo słowo budowa, często budzi lęk u osób bez doświadczenia. Od razu wyobrażamy sobie miesiące lub nawet lata inwestycji, która nim przyniesie pierwsze zyski, zacznie generować ogromne straty. Standardowa murowana konstrukcja na szczęście (od pewnego czasu) nie jest najpopularniejszą opcją dla przedsiębiorców, którzy nie mogą czekać. Pamiętaj, że czas to pieniądz, a jeśli pojawia się pieniądz, równie szybko znajdą się rozwiązania problemów. Jednym z nich są hale namiotowe

Jak wygląda proces budowy takich konstrukcji jak hala namiotowa? Zmiany w prawie 2020 r. to istotny aspekt, na który trzeba zdecydować się przed podjęciem ostatecznej decyzji o inwestycji. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Zapraszamy serdecznie do lektury. 

Hala namiotowa – pozwolenie czy zgłoszenie? 2020 to duże zmiany

Rok 2020 przyniósł nam fascynujące modernizacje – zarówno naszych nawyków, jak i prawne. Warto więc przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dowiedzieć się, czy podlegamy jakimkolwiek ograniczeniom lub co powinnyśmy zrobić, by zrealizować projekt, np. stawiając na swojej posesji halę namiotową. Odpowiedzmy zatem na pytanie, kiedy potrzebujesz pozwolenia na budowę, a w jakich sytuacjach wystarczy zwykłe zgłoszenie.

Obiekty tymczasowe

Hale tymczasowe to obiekty, które będą eksploatowane nie dłużej niż 180 dni (od momentu budowy do rozbiórki). Budowa nie wymaga pozwolenia – wystarczy standardowe zgłoszenie. Musisz dokonać go we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym. 

Do zgłoszenia dołącz:

 • potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane,
 • termin rozpoczęcia prac i ich zakres,
 • przewidywany czas demontażu lub przeniesienia hali w inne miejsce,
 • informacje dodatkowe – rysunki projektowe i projekt umiejscowienia hali na działce.

Obiekty stałe

Hale namiotowe stałe to konstrukcje, które służą użytkownikom dłużej niż 180 dni od momentu postawienia ich na terenie działki firmy lub gospodarstwa. Chociaż teoretycznie można je rozmontować w każdym momencie i w świetle prawa są obiektami tymczasowymi, urządey w 2020 r. wciąż wymagają pozwolenia na budowę. 

Co zrobić, by uzyskać pozwolenie na budowę hali namiotowej? Musisz złożyć w urzędzie wniosek o pozwolenie na budowę, do którego zostaną dodane załącznikami obejmujące:

 • projekt architektoniczno-budowlany hali namiotowej,
 • wypisy i wyrysy planu zagospodarowania przestrzennego,
 • projekt zagospodarowania terenu,
 • projekty branżowe,
 • uzgodnienie w zakresie warunków dostawy mediów.

Czy to wszystko, o czym należy pamiętać? Niestety, gdy chodzi o halę namiotową budowaną na podstawie pozwolenia na budowę, niezbędne są również:

 • weryfikacja stanu działki i jej uzbrojenia,
 • gwarancja dogodnej i właściwej infrastruktury (np. drogi dojazdowe),
 • kontrola stanu gruntu.

Przygotuj wcześniej wszystkie ww. dokumenty, by zmaksymalizować tempo procesu. Urząd ma aż 65 dni na rozpatrzenie wniosku, lecz czas może zostać wydłużony, gdy wniosek będzie niekompletny lub niewłaściwie wypełniony. Lepiej więc tego uniknąć.

Kiedy składać wnioski?

Najlepszym rozwiązaniem jest natychmiastowe rozpoczęcie procedury ubiegania się o pozwolenie na budowę. Jest jednak inna droga, którą wybiera większość przedsiębiorców. Na Twojej posesji stoi już tymczasowa hala namiotowa? Pozwolenie 2020 r. możesz uzyskać skłądając wniosek i niezbędną dokumentację w ciągu 180 dni od jej budowy. 

Czy w ten sposób jest prościej? Z praktycznego punktu widzenia nie, ponieważ procedury zostają te same. Istnieje jednak dużo większa szansa, że otrzymasz pozytywne rozpatrzenie wniosku.